DOHODA O PRISTÚPENÍ ZMLUVNEJ STRANY k Rámcovej dohode č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.07.2016
Dátum uzavretia:07.07.2016
Dátum účinnosti:09.07.2016
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:730/2016
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR (objednávateľ ), Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (pristupujúci objednávateľ)
Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO:00151513
Dodávateľ:KPMG Slovensko, spol. s r. o. (Poskytovateľ 1), stengl, a.s. (Poskytovateľ 2)
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
IČO:31348238
Názov zmluvy:DOHODA O PRISTÚPENÍ ZMLUVNEJ STRANY k Rámcovej dohode č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
ID zmluvy:2520604
Poznámka:Objednávateľ:<br /> Úrad vlády Slovenskej republiky<br /> sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava<br /> IČO: 00151513<br /> <br /> Pristupujúci objednávateľ:<br /> Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu<br /> sídlo: Štefániková 15, 81105 Bratislava<br /> IČO: 50349287<br /> <br /> Poskytovateľ 1:<br /> KPMG Slovensko, spol. s r. o.<br /> sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava<br /> IČO: 31 348 238<br /> <br /> Poskytovateľ 2:<br /> stengl, a.s.<br /> sídlo: Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava<br /> IČO: 35 873 426<br /> <br /> Rámcová dohoda č. 1122/2013 o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov uzatvorenej dňa 08.07.2013 v znení Dodatku č. 1/2015<br /> http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=979807&l=sk

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Publikoval: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x