Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2021
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
1223/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
30. Apríl 2021
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
1224/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Mendelova univerzita v Brně, P e W a S s.r.o., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o delegovaní činností č. 8/2021/110
1231/2021/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2021
Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti o pokusné zvieratá
1239/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € MVDr. Miloš Chum, veterinárny lekár Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
26. Máj 2021
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
1263/2021/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Máj 2021
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
1262/2021/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Máj 2021
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
1261/2021/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Máj 2021
Dohoda o ukončení Licenčnej zmluvy o poskytnutí práv pre používanie nutričného softvéru ALIMENTA 4.2
1275/2021/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Fakultná nemocnica Trnava
27. Máj 2021
Zmluva o registrácii a správe domény
1320/2021/NPPC-VÚPOP
0,00 € SWAN, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Jún 2021
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31103992
1610/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € ASANÁCIA, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. Jún 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202033944_Z
1665/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € BIOTECH, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Jún 2021
Dohoda o odbornej praxi študenta
1775/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre
24. Jún 2021
Dohoda o odbornej praxi študenta
1779/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre
24. Jún 2021
Dodatok č. 2 k Dohode o delegovaní činností č. 8/2021/110
1780/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
25. Jún 2021
Smlouva o zajištění odborné praxe
1782/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Česká zemědělská univerzita v Praze
28. Jún 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202033941_Z
1807/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € BIOTECH, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Júl 2021
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z20213484 zo dňa 8.3.2021
1866/2021/NPPC-VÚA
0,00 € Henrich Sonnenschein – ITSK Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. Júl 2021
Príloha č. 25 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
1867/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21. Júl 2021
Dohoda o odbornej praxi študenta
1895/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
27. Júl 2021
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z202114656_Z
1901/2021/NPPC-VÚA
0,00 € Mikrochem Trade, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum