Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Júl 2021
Zmluva o výkone odborných prehliadok a odborných skúšok pre zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie č. 2021/07/01
1905/2021/NPPC
0,00 € DIAFAN, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. August 2021
Odberový diagram na dodávku a odber tepla
1910/2021/NPPC
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. August 2021
Zmluva o spolupráci P4083-506
1913/2021/NPPC
0,00 € Lucia Bahelková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. August 2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
1914/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Mesto Trenčín
11. August 2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP č. 02272/2018-ESPF-BA0001/18.00
1915/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský pozemkový fond
11. August 2021
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. APVV-17-0212
1917/2021/NPPC
0,00 € Agentúra na podporu vedy a výskumu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. August 2021
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. APVV-16-0067
1918/2021/NPPC
0,00 € Agentúra na podporu vedy a výskumu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. August 2021
Addendum No.1 to the Subsidy Contract for implementation of the project
1919/2021/NPPC
0,00 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. August 2021
Dotatok č.1 k Zmluve o spoluráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-16-0051
1920/2021/NPPC
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. August 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 063/2020/OPII/VA
1924/2021/NPPC
0,00 € Výskumná agentúra Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
13. August 2021
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1925/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13. August 2021
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1926/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
13. August 2021
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1927/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
17. August 2021
Dodatok č.8 k Zmluve o obchodnom využívaní odrôd poľnohospodárskych plodín uzavretej v zmysle §269 ods.2 ObZ - zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
1931/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Labris, s.r.o
18. August 2021
Dohoda o skončení Dohody o delegovaní činností č. 8/2021/110 zo dňa 24.02.2021
1937/2021/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Pôdohospodárska platobná agentúra
18. August 2021
Zmluva na výkon odbornej praxe na pracovisku organizácie
1938/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Stredná odborná škola veterinárna
20. August 2021
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
1942/2021/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. August 2021
Zmluva o spolupráci pri realizácii vzdelávacích kurzov
1943/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenský zväz včelárov
31. August 2021
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. 903/2018/NPPC
1947/2021/NPPC
0,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. August 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202110762_Z
1949/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € AGROFERT, a.s., organizačná zložka Agrochémia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum