Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2021
Addendum No. 1 to Journal Publishing Agreement
1951/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € De Gruyter Poland Sp. z o. o., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. August 2021
Zmluva o vysporiadaní autorských práv
1950/2021/NPPC
0,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. September 2021
Dohoda o ukončení zmluvy č. 75/2021/MPRV SR-240 o výpožičke nebytových priestorov
1952/2021/NPPC
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. September 2021
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z202110763_Z
2006/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € ANIROLL, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
23. September 2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2015/2021/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
27. September 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202113213_Z
2018/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € ITES Vranov, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. September 2021
Zmluva o poskytnutí colných služieb
2019/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. September 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202113601_Z
2020/2021/NPPC
0,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7. Október 2021
Príkazná zmluva
2028/2021/NPPC
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Október 2021
Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia č. 1103010284-B
2030/2021/NPPC
0,00 € PolyStar, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Október 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202115298_Z
2034/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € AGROTEC Slovensko, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Október 2021
Co-operation agreement
2038/2021/NPPC-VÚP
0,00 € Beekeping Association MOSTONGA Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Október 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2042/2021/NPPC-VÚA
0,00 € Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27. Október 2021
Dohoda o ukončení Licenčnej zmluvy
2053/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum TRADISCO SEEDS Kft.
29. Október 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202114104_Z
2055/2021/NPPC
0,00 € KVANT spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
5. November 2021
Dohoda o ukončení nájmu poľnohospodárskeho pozemku
2065/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Matúš Zborovjan Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. November 2021
Dohoda č. 01273/2021-PNZ-P40152/11.03 o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P40152/11.00
2070/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Slovenský pozemkový fond Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. November 2021
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na obchodné využívanie odrôd rastlín
2071/2021/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum OSIVO, a.s.
9. November 2021
Dohoda o odbornej praxi študenta
2072/2021/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
10. November 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb
2099/2021/NPPC
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum