Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2022
Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
1605/2022/NPPC
0,00 € P e W a S s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
9. Marec 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1623/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská inovačná a energetická agentúra
10. Marec 2022
Dohoda o odbornej praxi študenta
1640/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15. Marec 2022
Príloha č. 26 k Zmluve č. 06/2009 o monitorovaní používania farmárskeho osiva právne chránených odrôd rastlín
1666/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € REMUNA, družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15. Marec 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č. Z202124572_Z
1668/2022/NPPC
0,00 € Henrich Sonnenschein – ITSK Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. Marec 2022
Dohoda o odbornej praxi študenta
1682/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Marec 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
1700/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenské biologické služby, a.s.
29. Marec 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-20-0001-NPPC-VUP
1701/2022/NPPC-VÚP
0,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci č. 2022/82
1706/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Apríl 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy č. 424/2019/NPPC-VÚTPHP
1707/2022/NPPC-VÚTPHP
0,00 € Tibor Varga TSV Papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci na riešení projektu č. APVV-19-0111
1717/2022/NPPC-VÚŽV
0,00 € Centrum biovied Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
11. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1718/2022/NPPC-VÚRV
1719/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € INGOTTO, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1721/2022/NPPC-VÚRV
1724/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € AGRA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1722/2022/NPPC-VÚRV
1725/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € AGRA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1723/2022/NPPC-VÚA
1726/2022/NPPC-VÚA
0,00 € AGRA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. Apríl 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o softwarovej záruke č. 300697/007
1728/2022/NPPC-VÚPOP
0,00 € ArcGEO Information Systems, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Apríl 2022
Smlouva o spolupráci 1/2022
1737/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Apríl 2022
Smlouva o spolupráci 2/2022
1738/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € Agritec Plant Research, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. Apríl 2022
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 1/2022
1739/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
20. Apríl 2022
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci 1/2022
1740/2022/NPPC-VÚRV
0,00 € AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum