Centrálny register zmlúv

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2018
Dohoda o spolpráci
701/2018-VÚP
0,00 € Agricultural University of Tirana Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. Júl 2018
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 2018/05/02/MH
705/2018-VÚRV
0,00 € SAID Slovakia spol. s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Júl 2018
Licenčná zmluva
682/2018/NPPC
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Júl 2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
741/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € RAVI, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
3. August 2018
Zmluva o spolupráci vo výskume a inováciách
771/2018/NPPC-VÚRV
0,00 € Axxence Slovakia, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. August 2018
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0025
821/2018/NPPC-VÚP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. August 2018
Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu v praxi
823/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Mesto Trnava
27. August 2018
Kúpna zmluva
840/2018/NPPC
0,00 € M & C Corp, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. August 2018
Ramcova zmluva
841/2018-NPPC
0,00 € SVD group, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6. September 2018
Dodatok č. 1 uzatvorený ku Kooperačnej zmluve pri riešení projektu č. APVV-16-0321
848/2018/NPPC-VÚEPP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. September 2018
Dodatok č. 3 uzatvorený k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-15-0552
849/2018/NPPC-VÚEPP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. September 2018
Zmluva o poskytnutí služieb a udelení sublicencie č. ZPI-2018-006
869/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € ŽP Informatika, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. September 2018
Rámcová zmluva
895/2018/NPPC
0,00 € GGT, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. September 2018
Rámcová zmluva
896/2018/NPPC
0,00 € GGT, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. September 2018
Zmluva č. K 26/M o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
901/2018/NPPC
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. September 2018
Zmluva č. K 205 o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou
902/2018/NPPC
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
18. September 2018
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode
904/2018/NPPC
0,00 € ArcGEO Information Systems spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20. September 2018
Dohoda o zrušení poistnej zmluvy č. 9100191502
907/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2018
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci č. 541/2018/NPPC-VÚEPP
929/2018/NPPC-VÚEPP
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Péder Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1. Október 2018
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201838091_z zo dňa 13.9.2018
934/2018/NPPC-VÚPOP
0,00 € Andrej Holka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum