Centrálny register zmlúv

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb DTCA
2024/23
329,05 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb zriadenia a prevádzky Registračnej autority
2024/23/1
0,00 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
7. December 2023
Kúpna zmluva - Ročná podpora na switche CISCO Catalyst C9200L
2115/23
3 696,00 € AUTOCONT s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
27. November 2023
Kúpna zmluva - Výpočtová technika a príslušenstvo
1061/23-23
10 263,60 € SOFOS, a.s. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o dielo - Implementácia a konfigurácia systému sprostredkovania identít
1957/23
9 072,00 € VPC & CO s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
16. November 2023
Kúpna zmluva - Diskové pole
1814/23
55 320,00 € U- system Slovakia s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
16. November 2023
Kúpna zmluva - Core switch
1813/23
76 080,00 € U- system Slovakia s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
13. November 2023
Zmluva o dielo - Digitalizácia súdnych registrov, ručne vedených registrov a registratúrnych záznamov NS SR
365/22-38
8 622,00 € IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
26. Október 2023
Licenčná zmluva - Anonymizačný softvér pre KNS
365/22-32
32 364,00 € GI- BÓN, spol. s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
26. Október 2023
Zmluva o organizovanom predstavení č. Z-974-ÚKO-2023
1828/23
5 500,00 € Slovenské národné divadlo Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
18. Október 2023
Licenčná zmluva
1061/23-18
48 980,00 € Ústav informatiky SAV, v.v.i. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
17. Október 2023
Havarijné poistenie AUTOMAX - Audi A6 - Návrh poistnej zmluvy č. 2409247012
1763/23
1 676,83 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
12. Október 2023
Zmluva o dielo č. 321/2023
1748/23
9 062,82 € Ochranná služba s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
19. September 2023
Zmluva o nájme
1616/23
2 600,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Zmluva o spôsobe využitia výsledkov riešenia projektu
1761/21/1
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
17. Júl 2023
Kúpna zmluva - Audi A6 50 TSIe quattro STR PHEV
1007/23
70 040,00 € ARAVER a.s. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
13. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie kancelárskeho nábytku
1009/23
25 645,80 € DREVONA INTERIORS s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
20. Jún 2023
Zmluva o dielo - digitalizácia historických dokumentov - listinných rozhodnutí NS SR
365/22-23
32 208,00 € IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
19. Jún 2023
Rámcová zmluva na dodanie kancelárskych potrieb
1008/23
20 817,76 € Lamitec, spol. s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
5. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
1808/22
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky