Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2020
Zmluva č. 2vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 23/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 2vč./PP/2020
23/2020/ŠPVS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Klčovský včelársky spolok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 4vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 24/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 4vč./PP/2020
24/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € základná včelárska organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 3vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 25/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 3vč./PP/2020
25/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Vysoké Tatry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 5vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 26/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 5vč./PP/2020
26/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Asociácia včelárov Slovenska ZO Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 6vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 27/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 6vč./PP/2020
27/2020/ŠVPS
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZDRUŽENIE VČELÁROV Východného Slovenska - regiónu Spiš 059 95 Toporec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 7vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 28/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 7vč./PP/2020
28/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Spišská Stará Ves Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 8vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 29/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 8vč./PP/2020
29/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Spišské Bystré Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
20. Apríl 2020
Zmluva č. 9vč/PP/2020 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstiev v roku 2020 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka - 30/2020/ŠVPS/RPP Zmluva č. 9vč./PP/2020
30/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Základná včelárska organizácia: Združenie včelárov Východného Slovenska - Regiónu SPIŠ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. Júl 2020
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31102657
31/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € VAS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-29/2020/E-SMŠ
32/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-104/2020/E-SMŠ
33/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
28. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-73/2020/E-SMŠ
34/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
35/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
36/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
8. September 2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
37/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Október 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-181/2020/E-SMŠ
38/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
26. Október 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-138/2020/E-SMŠ
39/2020/ŠVPS/RPP
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 1/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 1/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 1/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 1/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Karol Baránek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 2/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 2/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 2/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 2/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Andrea Chudíková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
4. Január 2021
Zmluva č. 3/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 3/2021/ŠVPS/RPP
Zmluva č. 3/PP/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka - 3/2021/ŠVPS/RPP
0,00 € MVDr. Karol Kaňa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad