Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 12/PP/2022
12/PP/2022
0,00 € MVDr. Daniel Podolinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 13/PP/2022
13/PP/2022
0,00 € MVDr. Miroslav Polanek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 14/PP/2022
14/PP/2022
0,00 € MVDr. Pavol Duroň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 15/PP/2022
15/PP/2022
0,00 € MVDr. Tibor Vozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
2. Február 2022
Zmluva o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 č. 16/PP/2022
16/PP/2022
0,00 € MVDr. Jaroslav Želonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 17/2022
17/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Vlková vo Vrbove Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 18/2022
18/2022
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce, odštepný závod Kežmarok Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 19/2022
19/2022
0,00 € Poľovnícka organizácia PATRIA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 20/2022
12/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Hájnik v Toporci Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 21/2022
Zmluva č. 21/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Zlatá hora v Kežmarku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 22/2022
Zmluva č. 22/2022
0,00 € Mestský poľovnícky spolok POĽANA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 23/2022
Zmluva č. 23/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Kereswald Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 24/2022
Zmluva č. 24/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Víťaz v Slovenskej Vsi Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 25/2022
Zmluva č. 25/2022
0,00 € PRO POPULO Poprad,s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Zmluva o výpožičke č. 26/2022
Zmluva č. 26/2022
0,00 € Poľovnícka organizácia Bugľovce - Lipa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
22. Február 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
Zmluva č. 27/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Poprad Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 28/2022
28/2022
0,00 € Poľovnícke združenie Vysoké Tatry so sídlom v Štrbe Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 29/2022
29/2022
0,00 € Poľovnícka spoločnosť Gerlach Batizovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 30/2022
30/2022
0,00 € SPZ, Poľovnícke združenie Dubina Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad
15. Marec 2022
Zmluva o výpožičke č. 31/2022
31/2022
0,00 € SPZ, Poľovnícke združenie Šuňava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Poprad