Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a príloha - súhlasy
00699827
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2017
Zmluva č. 16/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
16/2018
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2017
Zmluva č.3/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
3/2018
0,00 € MVDr. Peter Betták Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2017
Zmluva č.10/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2018
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2017
Zmluva č. 16/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
13/2018
0,00 € MVDr.Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2017
Zmluva č.14/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva 14/2018
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2017
Zmluva č.11/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 11/2018
0,00 € MVDr. Pavol Kubík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2017
Zmluva č.9/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 9/2018
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
29. December 2017
Zmluva č.7/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva 7/2018
0,00 € MVDr.Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2017
Zmluva č.6/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva 6/2018
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2017
Zmluva č.5/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 5/2018
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2017
Zmluva č.4/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 4/2018
0,00 € MVDr.Vladimír Hraška Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
3. Január 2018
Zmluva číslo: 17K220091 o zabezpečení stravovania zamestnancov objednávateľa formou stravných poukážok v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pri rešpektovaní ustanovenia §152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z.Zákonníka práce
17K220091
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
3. Január 2018
Zmluva č.17/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č.17/2018
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
3. Január 2018
Zmluva č. 2/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 2/2018
0,00 € MVDr. Ivan Miča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
3. Január 2018
Zmluva č.15/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 15/2018
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
3. Január 2018
Zmluva č. 1/2018
Zmluva č. 12/2018
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. Január 2018
Zmluva č.12/2018 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
12/2018
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
25. Január 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1001779106, 1001779100
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. Január 2018
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
22018
0,00 € Základná organizácia SLOVES Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kulúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica