Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 31.12.2021 pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve zo dňa 31.12.2021 pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
0,00 € ZO SLOVES pri RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. Február 2022
Zmluva č. 14/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
14/2022
0,00 € MVDr. Pavol Klas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Marec 2022
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb
1001779100
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 1/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
102022
0,00 € VITAGRO, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 2/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
2/2021
0,00 € SEVITA s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 3/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
3/2021
0,00 € Ing. Tomáš Košík - VINKOV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 4/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
4/2021
0,00 € MVDr. Beáta Gavorová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 5/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
5/2021
0,00 € Vladimír Kalinin Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 6/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
6/2021
0,00 € Kovagaz SK s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 7/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
7/2021
0,00 € Zdenko Helt Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
24. Marec 2022
Nájomná zmluva č. 8/2021 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
8/2021
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Apríl 2022
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
1001779107
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
5. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovaru č. 1/2021 zo dňa 6.2.2020 /ďalej len rámcová dohoda/ uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2021
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2022
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. Jún 2022
Dohoda o splátkach č. 1/2022 uzavretá podľa § 7 zákon a č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu
12022
0,00 € Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 1/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
12022
0,00 € Richard Slatinský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 2/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2022
0,00 € Ing. Zuzana Juríčková, PhD. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 3/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2022
0,00 € Oto Pochylý Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 4/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2022
0,00 € Eduard Karas Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. Júl 2022
Zmluva č. 5/2022 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2022 podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2022
0,00 € Alojz Cvečka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica