Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2020
Zmluva č. 18/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č.18/2020
0,00 € Ľubomír Prelec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. September 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/2020 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
č. 1 k zmluve č. 17/2020
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
10. September 2020
Zmluva č. 13/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 13/2020
0,00 € ZO SZV Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
21. September 2020
Zmluva č. 11/2020 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2020 podľa § 262 ods.2 Obchodného zákonníka
č. 112020
0,00 € Jozef Polák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 1/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2021
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 2/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2021
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 3/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2021
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 4/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2021
0,00 € MVDr. Karina Bolebruchová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 6/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2021
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 7/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2021
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 8/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2021
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 9/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2021
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 10/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2021
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 11/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2021
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 13/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2021
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 15/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2021
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 5/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2021
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 16/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2021
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 17/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2021
0,00 € MVDr. Miloš Čepka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2020
Zmluva č. 18/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2021
0,00 € MVDr. Martina Blažková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica