Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2021
Zmluva č. 1/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2022
0,00 € MVDr. Zdeněk Macenauer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 2/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2022
0,00 € MVDr. Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 3/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2022
0,00 € MVDr. Jitka Válková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č.5/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2022
0,00 € MVDr. Vladimír Tencer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 6/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2022
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 7/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2022
0,00 € MVDr. Peter Šefčík Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 8/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2022
0,00 € MVDr. Zdenko Rehora Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 9/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2022
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 10/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2022
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 11/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
11/2022
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 12/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2022
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr, DIČ 1020189665 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 13/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2022
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 15/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2022
0,00 € MVDr. Peter Vizváry Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 16/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2022
0,00 € MVDr. Gabriela Hazlingerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. December 2021
Zmluva č. 20/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
20/2022
0,00 € MVDr. Lucia Kucharičová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
31. December 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
622021
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
12. Január 2022
Zmluva č. 4/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2022
0,00 € MVDr. Soňa Jankelová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
12. Január 2022
Zmluva č. 19/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
19/2022
0,00 € MVDr. Michaela Kvaltínová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Január 2022
Zmluva č. 17/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
17/2022
0,00 € MVDr. Miloš Čelka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
14. Február 2022
Zmluva č. 18/2022 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022 uzavretá podľa §261 ods. 2 Obchodného zákonníka
18/2022
0,00 € MVDr. Martina Vitková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica