Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-100/2020/E-SMŠ
Z-100/2020/E-SMŠ
21 510,00 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
11. Júl 2017
Nájomná zmluva č. 7/2016 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
7/2016
7 907,88 € Zdenko Helt Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-83/2022/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-83/2022/E-SMŠ
4 799,28 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-48/2020/E-SMŠ
Z-48/2020/E-SMŠ
4 558,80 € ŠVPS SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Január 2022
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
42022
4 376,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
17. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-31/2023/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-31/2023/E-SMŠ
3 744,00 € SR- Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
18. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-74/2023/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-74/2023/E-SMŠ
1 576,80 € SR- Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
7. December 2017
Kúpna zmluva č. 1/2017 o prevode vlastníctva hnuteľného majetku
č. 1/2017
1 270,00 € MVDr.Ľudovít Lašák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Október 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu Z-145/2020/E-SMŠ
Z-188/2020
1 048,56 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
23. Február 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-4/2021/E-SMŠ
Z-4/2021/E-SMŠ
873,60 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. August 2017
Nájomná zmluva č. 1/2017 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
1/2017
714,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
26. Október 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu Z-145/2020/E-SMŠ
Z-145/2020
685,20 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Máj 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-40/2020/E-SMŠ
Z-40/2020/E-SMŠ
638,40 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
4. December 2019
Zmluva o výpožičke
2019/194
558,60 € SR, zastúpená Ministerstvom financií SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
12. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu uzatvorená v zmysle §9 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
2022/096
558,60 € MF SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
13. Jún 2019
Dohoda o splátkach č. 1/2019
Dohoda o splátkach č. 1/2019
500,00 € PROVENTUS AGRO, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
20. Január 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2255039
449,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
30. Jún 2017
Nájomná zmluva č. 6/2016 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
6/2016
446,88 € "KOVAGAZ spol. s r.o." Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. August 2017
Nájomná zmluva č. 5/2016 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
5/2016
446,88 € Ivan Navrátil - NOVA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
28. August 2017
Nájomná zmluva č. 4/2016 uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
4/2016
427,68 € MVDr. Beáta Parízková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica