Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.26/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Ľuboriečka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.27/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.28/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Malé Straciny Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.29/2020
0,00 € Poľovnícke združenie OBECKOV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.30/2020
0,00 € Poľovnícky spolok vlastníkov Opava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 31/2020
0,00 € Poľovnícky spolok Parlag Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 32/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Plachtince Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 33/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Podskala Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 34/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Milatince Senné Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 35/2020
0,00 € Poľovnícky spolok LUCERNA Veľké Straciny Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.36/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Gazdovská Hora Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 37/2020
0,00 € VILAD-VIS s.r.o. Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 38/2020
0,00 € Poľovnícky klub Záhorce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.39/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. Február 2020
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov uzavretá v zmysle ust. §261, §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Asanácia, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Február 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-10/2020/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-10/2020/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Marec 2020
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
12/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstva na Slovensku Závodný výbor Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
1. Apríl 2020
Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
13/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstva na Slovensku Závodný výbor Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 12/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 12/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 13/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 13/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš