Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2020
Zmluva č. 14/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 14/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 15/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 15/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 16/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 16/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 17/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 17/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 18/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 18/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
16. Apríl 2020
Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu, napísaná dňa 30.03.2020 medzi zúčastnenými stranami, za účelom vyrovnania pohľadávky vo výške 1000 Eur.
24/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Ladislav György Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Apríl 2020
Darovacia zmluva uzatvorená medzi RVPS Veľký Krtíš - Karanténna stanica a Združenie za práva zvierat o.z.
25/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Regionálna veterinárna a poravinová správa Veľký Krtíš - Karanténna stanica Združenie za práva zvierat o.z.
15. Máj 2020
Kúpna zmluva č.1/2020 o prevode nepotrebného hnuteľného majetku (uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ a ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu)
č.1/2020
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Nádej pre kone a ľudí, o.z.
15. Máj 2020
Kúpna zmluva č.2/2020 o prevode nepotrebného hnuteľného majetku (uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ a ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu)
č.2/2020
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš SOS Linka pre zvieratá v núdzi
28. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-95/2020/E-SMŠ
27/2020
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-68/2020/E-SMŠ
28/2020
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2020
Darovacia zmluva č. 2/2020
2/2020
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Martina Gáberová
5. Január 2021
Darovacia zmluva č. 3/2020
3/2020-KM
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 1/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
1/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 2/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
2/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Cibuľa Jaroslav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 3/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
3/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 4/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
4/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Viliam Jablonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 5/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
5/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 6/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
6/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 7/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
7/2021 - VPO
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš