Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2021
Zmluva č. 8/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
8/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 9/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
9/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 10/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
10/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
5. Január 2021
Zmluva č. 11/2021 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
11/2021 - VPO
0,00 € MVDr. Petra Réková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Február 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
1/2021
0,00 € ZO odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Február 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
2/2021
0,00 € ZO odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
22. Február 2021
Inominátna zmluva č. 3/2021
3/2021 - IZ
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa MVDr. Mária Kopčoková
26. Marec 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní upratovacích prác
4/2021
0,00 € Jozef Filkus Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2021
Zmluva č. 12/2021 MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
12/2021 - MVP
0,00 € ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2021
Zmluva č. 13/2021-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
13/2021-MVP
0,00 € ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2021
Zmluva č. 14/2021-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
14/2021-MVP
0,00 € RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2021
Zmluva č. 15/2021-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
15/2021-MVP
0,00 € ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2021
Zmluva č. 16/2021-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
16/2021-MVP
0,00 € ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2021
Zmluva č. 17/2021-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
17/2021-MVP
0,00 € ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
26. Marec 2021
Zmluva č. 18/2021-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021
18/2021-MVP
0,00 € ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
6. Apríl 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
5/2021
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-21/2021/E-SMŠ
6/2021
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2021
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-67/2021/E-SMŠ
7/2021
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
21. September 2021
Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
8/2021
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
21. September 2021
Poistenie vozidla - COMFORT - VK012BB
9/2021
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš