Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2022/068
8/2022
0,00 € Slovenská republika - správca Ministerstvo financií SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovaru č. 35984571/1/2021
9/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2022
10/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
11/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 11/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
11/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 12/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
12/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 13/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
13/2022-MVP
0,00 € RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 14/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
14/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 15/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
15/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 16/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
16/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2022
Zmluva č. 17/2022-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2022
17/2022-MVP
0,00 € ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Máj 2022
Zmluva o dielo
12/2022
0,00 € Šúth Ľubomír - LITERA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
8. Júl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-56/2022/E-SMŠ
13/2022
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
14/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Poľovnícke združenie Podlužianka
28. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 1/2022
15/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa LAV Dalla Parte degli animali
28. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 2/2022
16/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Celoslovenské centrum Slobody zvierat
28. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 3/2022
17/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa OZ Zvieratá v núdzi
9. September 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2022
18/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9. September 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
19/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-90/2022/E-SMŠ
20/2022
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš