Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-56/2022/E-SMŠ
13/2022
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
14/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Poľovnícke združenie Podlužianka
28. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 1/2022
15/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa LAV Dalla Parte degli animali
28. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 2/2022
16/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Celoslovenské centrum Slobody zvierat
28. Júl 2022
Darovacia zmluva č. 3/2022
17/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa OZ Zvieratá v núdzi
9. September 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2022
18/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9. September 2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
19/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-90/2022/E-SMŠ
20/2022
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 1/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
1/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 2/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
2/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Jaroslav Cibuľa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 3/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
3/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 4/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
4/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 5/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
5/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 6/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
6/2023 - VPO
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 7/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
7/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 8/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
8/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 9/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
9/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Petra Réková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
19. December 2022
Zmluva č. 10/2023 - VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2023
10/2023 - VPO
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
21. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš v štátnej službe na rok 2022
21/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
21. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov RVPS Veľký Krtíš vo výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022
22/2022
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve ZV RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš