Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2018
Zmluva č. 18/2018-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činnosti v roku 2018 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
22/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Máj 2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23/2018/ŠVPS/RVK
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2018
Zmluva č. ZO/2018Z18264 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
24/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2018
Zmluva o dielo č. 2018Z182642 na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
25/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2018
Zmluva o zhodnotení odpadu v zariadení na zhodnotenie odpadov v kompostárni bioodpadu Záhorce č. 01/2018
26/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € ELEMONT, s.r.o., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 1/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 2/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 2/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
0,00 € MVDr. Cibuľa Jaroslav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 3/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 4/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Viliam Jablonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 5/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 6/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 7/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. František Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 8/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Dominik Macko Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 9/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2019
Zmluva č. 10/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
10/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
6. Február 2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a rok 2019
11/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
6. Február 2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe
12/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Február 2019
Z M L U V A Číslo: 19K 220 008 O zabezpečení stravovania zamestnancov objednávateľa formou stravných poukážok v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pri rešpektovaní ustanovenia § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Z
13/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Marec 2019
Dodatok ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
14/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstve pri RVPS Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Marec 2019
Zmluva č. A13273480 o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách14.3.2019
15/2019/ŠVPS/RVK
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš