Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č. 38/2020
0,00 € Poľovnícky klub Záhorce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
12. Február 2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva o výpožičke č.39/2020
0,00 € Poľovnícke združenie Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
13. Február 2020
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov uzavretá v zmysle ust. §261, §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Asanácia, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Február 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-10/2020/E-SMŠ uzatvorená v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Z-10/2020/E-SMŠ
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Marec 2020
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
12/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstva na Slovensku Závodný výbor Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
1. Apríl 2020
Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2019-2020
13/2020/ŠVPS/RVK
0,00 € Základná organizácia OZ pracovníkov v poľnohospodárstva na Slovensku Závodný výbor Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 12/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 12/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 13/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 13/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 14/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 14/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 15/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 15/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 16/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 16/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 17/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 17/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Apríl 2020
Zmluva č. 18/2020-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2020 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluva č. 18/2020-MVP
0,00 € Základná včelárska organizácia: ZO SZV Hrušov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
16. Apríl 2020
Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu, napísaná dňa 30.03.2020 medzi zúčastnenými stranami, za účelom vyrovnania pohľadávky vo výške 1000 Eur.
24/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Ladislav György Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
27. Apríl 2020
Darovacia zmluva uzatvorená medzi RVPS Veľký Krtíš - Karanténna stanica a Združenie za práva zvierat o.z.
25/2020/ŠVPÚ/GR
0,00 € Regionálna veterinárna a poravinová správa Veľký Krtíš - Karanténna stanica Združenie za práva zvierat o.z.
15. Máj 2020
Kúpna zmluva č.1/2020 o prevode nepotrebného hnuteľného majetku (uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ a ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu)
č.1/2020
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Nádej pre kone a ľudí, o.z.
15. Máj 2020
Kúpna zmluva č.2/2020 o prevode nepotrebného hnuteľného majetku (uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. OZ a ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu)
č.2/2020
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš SOS Linka pre zvieratá v núdzi
28. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-95/2020/E-SMŠ
27/2020
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
29. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-68/2020/E-SMŠ
28/2020
0,00 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2020
Darovacia zmluva č. 2/2020
2/2020
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Martina Gáberová