Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2017
Zmluva č. 12/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
04/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 13/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
05/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 163/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
06/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 15/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
07/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 14/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
08/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 17/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
09/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Júl 2017
Dodatok ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
10/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku, ZV Regionálna veterinárna a potravinová správa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Júl 2017
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 3/2017-VPO o vykonaní štátnyc h veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchdoného zákonníka
11/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
8. November 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
zo dňa 6.10.2017
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
10. November 2017
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti uzatvorená podľa § 8e písmena b) zákona NR ST č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
14/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € PhDr. Jana Zaušková, rod. Polcová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní vetejných služieb, číslo zmluvy A6881845
15/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € Orange Sloensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 1/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 2/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2018/ŠVPS /RVK
0,00 € MVDr. Cibuľa Jaroslav Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 3/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
1/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 4/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Viliam Jablonka Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 5/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
4/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Ján Jančovič Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 6/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
5/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Peter Kozár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 8/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
6/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Vladislav Palenčár Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 9/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
7/2018ŠVPS/RVK2017/ŠVPS/RVK
0,00 € MVD. Zoltán Zolczer Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 10/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
8/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Fantišek Macalák Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš