Centrálny register zmlúv

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2017
Zmluva o dielo č.1062017 uzatvorená podľa §513/1991 Zb. Obchod.zákonn.o vykonaní stavebného diela "Oprava von.omietok, náter von. omietok, opr. vnútorného vodovodu, zdravotno-techn. inštalácie a zariaďovacích predmetov v maštali pre šelmy na RVPS V. Krtíš
13/2017/ŠVPS/RVK
10 689,14 € Jozef Šaranko STEAM, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
17. Júl 2017
Zmluva o dielo č. 2062017 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchdoného zákonníka o vykonaní stavebného diela "Oprava schodiska a prístrešku nad vchodom do administratívnej budovy RVPS".
12/2017/ŠVPS/RVK
6 214,03 € Jozef Šaranko STEAM, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. November 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-197/2020/E-SMŠ
30/2020
1 048,56 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Október 2021
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
11/2021
795,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
11. Október 2021
Dodatok k Zmluve č. A10687817 o poskytovaní verejných služieb
12/2021
795,00 € Orange Slovensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. November 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-154/2020/E-SMŠ
29/2020
685,20 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
9. Júl 2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. Z-43/2020/E-SMŠ
26/2020
338,40 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
24. August 2020
Kúpna zmluva č. 3/2020 o prevode nepotrebného hnuteľného majetku
3/2020
336,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa Občianske združenie TULÁČIK
31. Máj 2017
Zmluva č. 12/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
04/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Modrý Kameň Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 13/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
05/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Strháre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 163/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
06/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Čebovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 15/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
07/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Príbelce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 14/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
08/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € RSVS Želovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
31. Máj 2017
Zmluva č. 17/2017-MVP o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
09/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO SZV Vinica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Júl 2017
Dodatok ku kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
10/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku, ZV Regionálna veterinárna a potravinová správa Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
3. Júl 2017
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 3/2017-VPO o vykonaní štátnyc h veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchdoného zákonníka
11/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Stanislav Gábriš Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
8. November 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
zo dňa 6.10.2017
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
10. November 2017
Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti uzatvorená podľa § 8e písmena b) zákona NR ST č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
14/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € PhDr. Jana Zaušková, rod. Polcová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní vetejných služieb, číslo zmluvy A6881845
15/2017/ŠVPS/RVK
0,00 € Orange Sloensko, a.s., Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš
2. Január 2018
Zmluva č. 1/2018-VPO o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2018 uzavretá podľa § 261, ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2018/ŠVPS/RVK
0,00 € MVDr. Slavomír Bittner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš