Centrálny register zmlúv

Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2017
Zmluva o o amatérskom vykonávaní športu
VŠC-7-9/2017 - A
0,00 € Ing. Alžbeta Pavlendová Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
17. Júl 2017
Zmluva o spolupráci v oblasti vedeckého výskumu a vývoja
VŠC-7-18/2017
0,00 € METFLEX, s.r.o. Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
16. August 2017
Zmluva č. VŠC-179-8/2017 o likvidácií neupotrebiteľného majetku štátu vo vlastníctve SR
VŠC-179-8/2017
Doplnená
0,00 € ROBUS s.r.o. Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
25. August 2017
Zmluva o o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-10/2017 - A
č. VŠC-7-10/2017 - A
0,00 € Matej Homola Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
31. August 2017
Nájomná zmluva č.VŠC-7-42/2017-SNM/090127-Pn
VŠC-7-42/2017-SNM/090127-Pn
0,00 € Mgr. Jozef Párička Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
31. August 2017
Nájomná zmluva č.VŠC-7-57/2017-SNM/090125-Pn
VŠC-7-57/2017-SNM/090125-Pn
0,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
8. September 2017
Zmluva o o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-11/2017 - A
VŠC-7-11/2017 - A
0,00 € por. Mgr. Jakub FENDEK Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
8. September 2017
Zmluva o o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-12/2017 - A
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-12/2017 - A
0,00 € Jozef Buvala Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
8. September 2017
Zmluva o o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-13/2017 - A
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-13/2017 - A
0,00 € Ing. Ladislav Noskovič Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
8. September 2017
Zmluva o o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-14/2017 - A
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-14/2017 - A
0,00 € Radek Matoušek Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
11. September 2017
Zmluva o o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-15/2017 - A
Zmluva o amatérskom vykonávaní športu č. VŠC-7-15/2017 - A
0,00 € Vladimír Šimík Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
11. September 2017
Príkazná zmluva č.VŠC-7-20/2017
VŠC-7-20/2017
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
14. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-9/2017 – M
č. VŠC-7-9/2017 – M
0,00 € Henrieta Balážová Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
14. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-8/2017 – M
VŠC-7-8/2017 – M
0,00 € Radoslav Košík Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
14. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-7/2017 – M
VŠC-7-3/2017 – M
0,00 € Jozef Lasok Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
14. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-2/2017 – M
VŠC-7-2/2017 – M
0,00 € Branislav Moravčík Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
14. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-4/2017 – M
VŠC-7-4/2017 – M
0,00 € Anton Boris Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
14. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-7/2017 – M
VŠC-7-7/2017 – M
0,00 € Mgr. Ján Sanitrár Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
14. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-6/2017 – M
VŠC-7-6/2017 – M
0,00 € Mgr. Jaroslav Strachan Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
18. September 2017
Zmluva o o príprave talentovaného športovca vo VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA č. VŠC-7-5/2017 – M
VŠC-7-5/2017 – M
0,00 € Ivan Surový Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica