Centrálny register zmlúv

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
08/2012
0,00 € Ing. Zachar Ivan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
09/2012
0,00 € Slemenský Igor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
10/2012
0,00 € Ing. Rusnák Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
11/2012
0,00 € Lednický Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
13/2012
0,00 € Ing. Páleš Jaroslav Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
14/2012
0,00 € Ing. Naništa Radoslav Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
15/2012
0,00 € Ing. Varga Štefan Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
16/2012
0,00 € Ing. Kuchár Ján, PhD. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
17/2012
0,00 € Ing. Godočík Juraj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
18/2012
0,00 € Horák Zdenek Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
19/2012
0,00 € Ing. Klincová Tatiana Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
20/2012
0,00 € Ing. Dubovec Peter Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
19. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
21/2012
0,00 € Ing. Hučko Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
20. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti
12/2012
0,00 € Ing. Ňunuk Ján Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti na zariadeniach OZE a KVET
26/2012
0,00 € Slemenský Igor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
27. Apríl 2012
Výkon znaleckej činnosti na zariadeniach OZE a KVET
27/2012
0,00 € Ing. Naništa Radoslav Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
12. September 2012
Výkon znaleckej činnosti - OZE prevádzka bioplynových staníc
Zmluva č. 30/2012
0,00 € Slemenský Igor Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Október 2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
31/2012
0,00 € Detský domov Hriňová - Krivec Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
9. Október 2012
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
32/2012
0,00 € Detský domov Topoľčany Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
7. Január 2013
Zmluva o poskytovaní služieb – Program WOW (...2582)
50/2012
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví