Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby.
Z0422023
0,00 € LAJKA ADV, s,r,o, ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb VK
Z0432023
0,00 € Michal Gyorgyik - Čistiace a upratovacie služby ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Marec 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0442023
0,00 € Daniela Volenská ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Marec 2023
Dohoda o ukončení Dohody o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
Z0452023
0,00 € Ivica Plachá ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Marec 2023
Dohoda o pridelení služobného vozidla
Z0462023
0,00 € Daniela Volenská ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Marec 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 04_02_2023
Z0472023
0,00 € Dušan Petro ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Marec 2023
Dohoda o pridelení služobného vozidla
Z0482023
0,00 € Milan Vaňo ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Marec 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 01_03_2023
Z0492023
0,00 € Lucia Dovalová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
10. Marec 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 05_02_2023
Z0502023
0,00 € ISOKMAN trading export import, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
15. Marec 2023
Zmluva o dielo
Z0552023
0,00 € Asseco Solutions. a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
23. Marec 2023
Rámcová zmluva o kúpe č. 07_02_2023
Z0572023
0,00 € Adriana Erčeryová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z0582023
0,00 € Banskobystrický samosprtávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
23. Marec 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
Z0562023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z0402023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Z0622023
0,00 € Lekáreň U čierneho orla ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
31. Marec 2023
Zamestnávateľská zmluva
Z0632023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
2. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 961/2018/ODDSM o nájme nebytových priestorov
Z0642023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
10. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
Z0652023
0,00 € Človek v ohrození, n.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
10. Apríl 2023
Zmluva o kommisionálnom predaji č. 01_03_2023
Z0662023
0,00 € Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
Z0612023
0,00 € Slovenský zväz biatlonu ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.