Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Mandátna zmluva
07
0,00 € Ing. Iveta Niňajová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 5001VLDD000119
10
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 03052022
12
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb č. 09082018
13
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 07122021
14
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 19082021
15
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 22102021
16
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 11112021
17
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 12102021
18
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 06122021
19
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 01102021
20
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 24052021
21
0,00 € TOPICO s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Poistná zmluva
22
0,00 € Union poisťovňa a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
18. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 22.09.2021
23
0,00 € CONFI s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
19. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28
0,00 € Slovak Telekom, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní ZS
20052022
0,00 € Dôvera ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
20. Máj 2022
Dodatok č. 5
20052022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 01/04/2022
01/04/2022
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Obec Telgárt
24. Máj 2022
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
25. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
0,00 € cosmos flowers, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.