Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 21KSTA005521
č. 6
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
1. Jún 2022
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
*
0,00 € Lucia Koprajdová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
1. Jún 2022
ZMLUVA O KOMISIONÁLNOM PREDAJI Č. 14
14
0,00 € DonDon, s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
1. Jún 2022
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 12 05/2022/RP/RABBSK
12
0,00 € Sandra Steinsdorferová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
1. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/6/2022
1/6/2022
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš Nemocničná 1, 990 OJ Veľký Krtiš ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
7. Jún 2022
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
/
0,00 € Mgr. Kristína Rendlová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
8. Jún 2022
Zmluva o Balíkovom účte
*
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
14. Jún 2022
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci č. 13 06/2022/RP/RABBSK
13_06/2022
0,00 € Janka Majerská ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
17. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
17062022
0,00 € Krpeľan Branislav ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Jún 2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. SOŠ -Szakkäzépiskola
28. Jún 2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Stredná odborná škola drevárska
28. Jún 2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Školský internát
28. Jún 2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Stredná odborná škola technická
28. Jún 2022
Zmluva o dielo
*
Doplnená
0,00 € Jaroslav Pásler ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Jún 2022
Dodatok č. 1 k_Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2021 /NP
*
0,00 € Mesto Detva ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Jún 2022
Dodatok č.1 Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 11/2021 /NP
*
0,00 € Mesto Detva ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Jún 2022
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
*
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Jún 2022
Darovacia zmluva
*
0,00 € Beata Vargová ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
28. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 09/05/2022
09/05/2022
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. Obec Horná Lehota
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb zo dňa 12.01.2022
*
0,00 € Mgr. et Mgr. Lívia Šouc Kosťová, advokátka ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.