Centrálny register zmlúv

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2005KU180
1/2012
0,00 € PROMYS soft s.r.o. Detský domov Štúrovo
17. Január 2012
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
2/2012
Doplnená
0,00 € Reedukačné centrum Veľké Leváre Detský domov Štúrovo
24. Január 2012
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra
3/2012
Doplnená
0,00 € Reedukačné centrum Zlaté Moravce Detský domov Štúrovo
5. Apríl 2012
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu
8/2012
0,00 € Reedukačné centrum Čerenčany Detský domov Štúrovo
16. Apríl 2012
Kolektívna zmluva na rok 2012
9/2012
0,00 € ZO OZ PšaV na Slovensku pri Detskom domove v Štúrove Detský domov Štúrovo
18. Apríl 2012
Dohoda o poskytovaní príspevku na stravu dieťaťa umiestneného v DeD Štúrovo
10/2012
0,00 € Priska Kardošová Detský domov Štúrovo
18. Apríl 2012
Dohoda o poskytovaní príspevku na stravu dieťaťa umiestneného v DeD Štúrovo
11/2012
0,00 € Priska Kardošová Detský domov Štúrovo
18. Apríl 2012
Dohoda o poskytovaní príspevku na stravu dieťaťa umiestneného v DeD Štúrovo
12/2012
0,00 € Mgr. Alica Bekeová Detský domov Štúrovo
18. Apríl 2012
Dohoda o redignostickom a liečebnom pobyte dieťaťa
13/2012
0,00 € Diagnostické centrum Detský domov Štúrovo
23. Máj 2012
Dohoda č. 224-001/§/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
14/2012
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Štúrovo
16. August 2012
Dohoda o poskytovaní príspevku na stravu dieťaťa umiestneného v DeD Štúrovo
15/2012
0,00 € Marta Domeová Detský domov Štúrovo
12. September 2012
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Rámcovej kúpnej zmluvy 7937
7937/2009
0,00 € Peza a.s. prevádzka Levice Detský domov Štúrovo
11. Október 2012
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potieb
16/2012
Doplnená
0,00 € Xepap spol. s r.o. Detský domov Štúrovo
6. September 2013
Zmluva o dobrovoľnom diagnostickom pobyte dieťaťa
5/2013
0,00 € Diagnostické centrum Lietavská Lúčka Detský domov Štúrovo
23. December 2013
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
6/2013
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Detský domov Štúrovo
31. Január 2014
Dohoda o rediagnostickom pobyte dieťaťa
1/2014
0,00 € Diagnostické centrum pre mládež Detský domov Štúrovo
14. Február 2014
Dohoda o predlžení dobrovoľného prevýchovného pobytu
2978/2014
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov Štúrovo
5. Marec 2014
Dohoda o realizácii reedukačného pobytu
3/2014
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov Štúrovo
17. Marec 2014
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu 48/2014
4/2014
0,00 € Reedukačné centrum Detský domov Štúrovo
21. Marec 2014
Zmluva o poskytovaní služby v oblasti PO a BOZP
5/2014
0,00 € ST.FLORIAN a.s. Detský domov Štúrovo