Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
438/B300/2013
Doplnená
105 447 256,63 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
11. Jún 2020
ZMLUVA O DIELO
ZOD/17053/001
Doplnená
122 659 677,67 € „Združenie Tatry 2017“, Vedúci člen:TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
466/B500/2013
Doplnená
22 557 782,68 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
2. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
966/A822/2014
Doplnená
96 999 386,12 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, Železnice Slovenskej republiky
7. Máj 2024
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2024
783/CE00/2024
96 298 181,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1426/C300/2022
Doplnená
95 327 729,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
9. Jún 2015
DOHODA O SPLÁTKACH
417/A822/2015
94 909 228,86 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
12. Marec 2012
Zmluva o dielo
601509/2011
Doplnená
91 803 177,63 € OHL ŽS, a. s. Železnice Slovenskej republiky
18. Október 2023
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2091/C300/2023
Doplnená
66 829 051,21 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
15. December 2016
Grant Agreement Undre The Connecting Europe Facility (CEF)- Transport Sector
INEA/CEF/TRAN/M2015/1138561
Doplnená
77 619 766,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Železnice Slovenskej republiky
21. December 2018
Koncesná zmluva
Koncesná zmluva
Doplnená
72 000 000,00 € TIP Žilina, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
28. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO
ZOD/21012/001
Doplnená
71 731 979,91 € Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
31. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051BBC7
Doplnená
40 287 556,40 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
25. September 2014
Zmluva o splátkovom úvere č. S02498/2014
S02498/2014
Doplnená
62 739 900,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Jún 2021
ZMLUVA O DIELO
122002-24062020-001
Doplnená
66 094 296,26 € Združenie „ELHAMO“, Vedúci člen: ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
22. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoloy MDVRR SR
428/1900/2012
Doplnená
29 046 874,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10929/2022/5400/033
Doplnená
52 000 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
19. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO
2016/OA/01/001
Doplnená
40 722 900,21 € STRABAG s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16. November 2017
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) -TRANSPORT SECTOR
INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330
Doplnená
50 319 392,00 € Innovation and Networks Executive Agency Železnice Slovenskej republiky
16. Apríl 2024
Zmluva o úvere č. 151/CC/24
151/CC/24
50 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Železnice Slovenskej republiky