Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2019
zmluva o dielo
4683/2019/5400/026
4 332 000,00 € Železničné stavby Košice,a.s. Železnice Slovenskej republiky
9. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311031CBB2
4 311 864,57 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
1. December 2016
Dodatok 8 k Zmluve o poskytnutí služby na výkon AD
Dodatok 8 k Zmluve o poskytnutí služby 2008060020
4 230 776,37 € REMING CONSULT, a.s., Železnice Slovenskej republiky
19. September 2013
Zmluva o dielo č. 1100032143/2013/5400/033
1100032143/2013/5400/033
4 131 522,30 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
1. December 2016
Dodatok 2 k Druhej ČZoD 68/12/1004/2
Dodatok 2 k 2ČZoD 68/12/1004/2
4 099 120,00 € REMING CONSULT, a.s., Železnice Slovenskej republiky
27. Marec 2018
zmluva o dielo
2044/2017/5400/053
Doplnená
4 204 948,11 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
3. September 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
767/A800/2015
4 076 708,51 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011C277
Doplnená
3 923 129,63 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
17. Január 2012
Rámcová dohoda č. 2012010001-32-CLaO-0-12748
2012010001-32-CLaO-0-12748
4 031 720,00 € INVESTEX GROUP, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29. Október 2012
Zmluva o postúpení pohľadávky č. O130-356/2012
O130-356/2012
4 026 993,41 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
3. Január 2013
Dohoda o splátkovom kalendári č. 1159/2012
1159/2012
Doplnená
4 026 993,41 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29. September 2017
zmluva o dielo
1100082037/2017/5400/063
Doplnená
4 204 000,70 € Rail Group, a.s. Železnice Slovenskej republiky
12. December 2013
Drevené impregnované dubové mostnice
1100030638/2013/5400/032
3 995 028,00 € Fürstenberg – THP GmbH Železnice Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
21038/001
3 918 058,71 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
22. November 2017
Kúpna zmluva
2000-1205-KZ/2017
3 901 079,10 € ANED SK, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. Apríl 2014
Rámcová dohoda
1100038721/2014/5400/006
3 820 371,52 € DeLUX-SM, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2012
Zmluva o dielo
2012030006-30-CLaO-0-12858
3 809 024,89 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Železnice Slovenskej republiky
4. Marec 2021
Rámcová dohoda na dodávku tovaru
7773/2021/5400/025
Doplnená
3 789 176,40 € Fürstenberg-THP GmbH Železnice Slovenskej republiky
25. Október 2023
rámcová dohoda
11811/2023/5400/076
3 753 468,00 € IBV Group, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. November 2017
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
201502AM0303/16
3 732 547,70 € TEMPEST a.s. Železnice Slovenskej republiky