Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011A952
46 451 636,97 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR
121/AD00/2018
Doplnená
65 821 895,60 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
26. Júl 2017
RÁMCOVÁ DOHODA
2016/SD
45 869 597,22 € DEC International, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18. Máj 2018
RÁMCOVÁ DOHODA
18F110
Doplnená
45 585 617,70 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24. Február 2014
Zmluva o dielo
005-PVO/2014
Doplnená
45 290 639,42 € AŽD Praha s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
22. December 2021
Zmluva o úverovom rámci
Zmluva o úverovom rámci
45 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky
22. December 2021
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01198/2021
S01198/2021
Doplnená
45 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
29. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
255/AD00/2019
Doplnená
76 635 400,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
9. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
124/B500/2014
Doplnená
52 382 249,58 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
rámcová dohoda
11999/2023/5400/079
41 555 820,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
11. December 2020
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR
INEA/CEF/TRAN/M2019/2106494
Doplnená
39 883 237,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) , Department C - Connecting Europe Facility (CEF) Železnice Slovenskej republiky
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
2022/VIT/1432
Doplnená
39 454 109,98 € Združenie „Společnost KONTRON + AŽD + EŽ“, vedúci člen: Kontron Transportation s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. August 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1153/2700/2012
Doplnená
39 191 575,78 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
11. Október 2022
Rámcová dohoda na dodávku tovaru
10199/2022/5400/076
38 400 000,00 € DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
2024/OA/001/001
37 443 537,74 € STRABAG s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
12105/2023/5400/033
37 440 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
31. December 2014
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
1100044430/2014/5400/025
37 000 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051CCB6
Doplnená
35 620 489,01 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
2. November 2020
rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
7086/2020/5400/025
Doplnená
35 568 000,00 € GGFS s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011BID1
Doplnená
5 516 262,81 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky