Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051BTB4
34 541 558,53 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
30. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO
Z22-332-0029
Doplnená
39 870 675,87 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
ZOD/21035/001
Doplnená
32 604 263,11 € „Združenie TD Nové Zámky“: TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
29. November 2019
Zmluva o splátkovom úvere č. S01685/2019/NBS
S01685/2019/NBS
Doplnená
30 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
2. August 2013
Zmluva o úvere č. 21/12/BA
21/13/BA
29 540 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Železnice Slovenskej republiky
21. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z401301FNZ6
29 343 243,72 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
12. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
281/AD00/2020
28 361 434,07 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
4. Jún 2018
ZMLUVA O DIELO
2964/2018/5400/025
Doplnená
29 661 446,23 € Spoločnosť PuLu založená Spoločenskou zmluvou zastúpená vedúcim účastníkom spoločnosti Elektrizace železnic Praha a.s. Železnice Slovenskej republiky
25. Marec 2015
RÁMCOVÁ DOHODA
201502AM0303
Doplnená
28 143 956,00 € TEMPEST, a.s. Železnice Slovenskej republiky
1. December 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1080/A800/2015
26 357 775,97 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
13. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
91/B300/2014
Doplnená
26 355 404,22 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
27. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
353/AD00/2021
Doplnená
104 453 087,74 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
4. Marec 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311050Z097
25 950 156,35 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
10. November 2017
Grant Agreement Under The Connecting Europe Facility (CEF)-Transport Sector
INEA/CEF/TRAN/M2016/1352768
Doplnená
25 112 113,00 € Innovation and Networks Executive Agency Železnice Slovenskej republiky
27. Marec 2019
Zmluva o prevode správy
826952-040/2019/SM-Ve
24 493 038,36 € Železnice Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
23. Apríl 2019
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere
Doplnená
23 700 000,00 € National Development Fund II., a.s. Železnice Slovenskej republiky
18. November 2019
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
18F110/1
Doplnená
22 593 743,00 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
1. December 2016
Dodatok 9 k Zmluve o dielo 15/05/0501
Dodatok 9 k ZoD 15/05/0501
Doplnená
24 881 571,42 € REMING CONSULT, a.s., Železnice Slovenskej republiky
28. Február 2020
zmluva o dielo
5052/2019/5400/025
Doplnená
23 140 991,45 € Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso Železnice Slovenskej republiky
13. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
92/B300/2014
Doplnená
20 246 231,74 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky