Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051BWT5
10 523 181,46 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
27. September 2021
Zmluva o dielo
32/Z/20
Doplnená
13 556 072,96 € Chemkostav, a.s. Železnice Slovenskej republiky
18. September 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1228/2700/2012
Doplnená
10 102 782,00 € SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
14. Január 2014
Zmluva o vkladovom účte termínovaný vklad
Zmluva o vkladovom účte termínovaný vklad
10 000 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
15. November 2021
Zmluva o úvere č. 720/CC/21
720/CC/21
10 000 000,00 € Slovenská sporiteľna, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
001/2022-P
Doplnená
9 937 146,33 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
6. Október 2017
rámcová dohoda
1100082462/2017/5400/025
Doplnená
9 694 972,45 € SPOJNET s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
25. September 2019
rámcová dohoda
5899/2019/5400/025
9 600 000,00 € DMG, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
10000155993/3489
Doplnená
9 878 518,03 € Skanska SK a.s Železnice Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Zmluva na poskytnutie služby
240008.001
9 222 438,58 € DIPRO Consult, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
27. Február 2019
zmluva o dielo
3161/2019/5400/052
Doplnená
10 863 381,26 € RAIL Group a.s. Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
884/A800/2015
9 144 820,84 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
30. Január 2018
Čiastková zmluva na poskytnutie služby
2017/SD/1
9 123 474,51 € DEC International, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10. Apríl 2019
zmluva o dielo
3186/2019/5400/052
Doplnená
9 548 799,94 € TRANSSERVIS, a.s. Košice – vedúci člen združenia Železnice Slovenskej republiky
21. December 2023
Rámcová dohoda
704/2023/5400/044
8 908 004,92 € Združenie InterWay – DITEC, Vedúci člen združenia: InterWay, a.s. Železnice Slovenskej republiky
24. Február 2023
Poistná zmluva
11215/2023/5400/033
8 879 177,10 € Hlavný spolupoisťovateľ: PREMIUM Insurance Company Limited Železnice Slovenskej republiky
27. Február 2015
Kúpna zmluva
1100046667/2015/5400/006
8 801 210,00 € MORAVIA STEEL a.s. Železnice Slovenskej republiky
3. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311031CBM4
8 616 740,99 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
22. Jún 2012
Rámcová dohoda číslo 17/12/1205
17/12/1205
Doplnená
12 022 407,00 € REMING CONSUTL a.s. Železnice Slovenskej republiky
27. August 2020
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PODPORY IKT ZARIADENÍ A TECHNOLÓGIÍ
5619/2019/5400/072
8 141 234,40 € TEMPEST a.s. Železnice Slovenskej republiky