Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2020
Poistná zmluva
6733/2019/5400/025
8 099 518,89 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. December 2018
Dodatok č. 1 k Druhej čiastkovej zmluve o dielo č. 2007/46 zo dňa 20.12. 2007
2007/46
Doplnená
23 470 616,08 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
28. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku tovaru
11955/2023/5400/076
7 968 106,54 € voestalpine Rail Technology GmbH Železnice Slovenskej republiky
25. Júl 2012
Dodatok č. 2 4. čiastkovej zmluvy o dielo
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 7607-08
7 922 832,44 € DI Koridor, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
31. Október 2013
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č. 1100033574/2013/5400/001
7 848 822,08 € InterWay, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
21040/001
7 831 582,72 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
12. August 2015
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
201502AM0303/1
7 733 608,00 € TEMPEST a.s. Železnice Slovenskej republiky
12. Jún 2015
ZMLUVA O DIELO
14122/ZoD/001
Doplnená
7 636 679,25 € Združenie „ČNT 2015“ - TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3. Apríl 2020
Zmluva o podpore prevádzky a vývoja informačného systému SAP
7006/2020/5400/025
7 600 272,00 € TORY CONSULTING, a. s. Železnice Slovenskej republiky
17. Apríl 2019
Rámcová dohoda na dodávku tovaru
4587/2019/5400/025
7 550 256,64 € ŽPSV a.s. Čaňa Železnice Slovenskej republiky
8. Apríl 2020
zmluva o dielo
5828/2019/5400/025
7 446 426,61 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
2. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051CUF6
7 384 657,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
28. Január 2014
Dodatok č 1 k Zmluve na poskytnutie služby
Dodatok č 1 k Zmluve č. 2009/FC/01/006/SD
7 363 100,00 € SD-Beluša, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
18. September 2018
rámcová dohoda
3965/2018/5400/025
Doplnená
7 167 850,00 € Združenie BT spojovací materiál Železnice Slovenskej republiky
31. Október 2013
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda č. 1100033190/2013/5400/001
7 067 603,74 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Železnice Slovenskej republiky
16. Júl 2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva pozemných komunikácií a pozemkov pod nimi
01/2012/VVI/NM-ZL
7 011 261,34 € Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne Železnice Slovenskej republiky
28. Apríl 2017
Poistná zmluva
1100075954/2017/5400/025
6 898 273,98 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Železnice Slovenskej republiky
4. September 2018
rámcová dohoda
2628/2018/5400/025
Doplnená
6 876 780,00 € voestalpine Schienen GmbH Železnice Slovenskej republiky
23. Máj 2019
Rámcová zmluva o strojnom brúsení koľajníc
1352/2018/5400/025
6 820 000,00 € Združenie „SBK 2019“ - TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
19. November 2019
Zmluva o dielo
19BR11001
Doplnená
6 819 600,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky