Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie koncových zariadení IKT
11328/2022/5400/333
6 252 360,00 € SPOJNET s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023SK001
Doplnená
6 479 584,24 € Združenie ,,Krompachy“, GJW Praha spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
31. Október 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
870/A800/2014
Doplnená
6 159 594,67 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
5. December 2018
Dodatok č. 3 k Prvej čiastkovej zmluve o dielo č. 2006/28 zo dňa 26.07. 2006
2006/28
6 149 035,93 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
22. Október 2018
rámcová dohoda
3041/2018/5400/025
Doplnená
6 101 212,00 € Fürstenberg-THP GmbH Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže
13025/2024/5400/067
6 000 000,00 € Zhotoviteľ č. 1:TSS GRADE, a.s.; Železnice Slovenskej republiky
17. Jún 2024
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže
12869/2024/5400/032
6 000 000,00 € Zhotoviteľ č. 1: ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
1100055311/2015/5400/031
5 958 998,00 € DITEC, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže
12873/2024/5400/067
5 940 000,00 € Združenie TŽ Spodok 2024, Vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
23. August 2018
zmluva o dielo
3912/2018/5400/052
Doplnená
6 253 503,76 € AŽD Praha s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10. Júl 2024
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže
12991/2024/5400/032
5 820 000,00 € Zhotoviteľ č. 1: THG Elektro s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
28. Jún 2012
Zmluva č. 1100018199/2012/5400 o poskytovaní služieb podpory a údržby prevádzky systému SAP ECC a rozvoja produktov SAP ECC
1100018199/2012/5400
5 700 000,00 € TORY CONSULTING, a.s. Železnice Slovenskej republiky
17. Január 2014
Zmluva o dielo č. 1100034706/2013/5400/025
Zmluva o dielo č. 1100034706/2013/5400/025
5 688 117,55 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Železnice Slovenskej republiky
29. December 2021
Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o dielo
001/A13179/2021
5 605 044,52 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
12. September 2014
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO ZoD/14037/001
Zmluva o dielo č. ZoD/14037/001
5 604 592,52 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
12. December 2013
Drevené podvaly priečne a výhybkové
1100030639/2013/5400/032
5 494 505,00 € Fürstenberg – THP GmbH Železnice Slovenskej republiky
12. November 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1059/A800/2015
5 403 711,67 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
3. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011CBA8
5 389 547,02 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
16. December 2019
zmluva o dielo
5292/2019/5400/025
Doplnená
4 576 483,39 € Skanska SK a.s. Železnice Slovenskej republiky
25. Január 2024
Zmluva na poskytnutie služby
202308
5 378 369,29 € Združenie „SD ELBAHU“, vedúci člen združenia: DIPRO Consult, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky