Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2019
zmluva o dielo
2940/2018/5400/025
Doplnená
5 727 491,58 € RAIL Group a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. August 2016
Zmluva o dielo
2100000249/2016/5400/035
5 180 000,00 € Dopravné a inžinierske stavby, a.s. Železnice Slovenskej republiky
11. Apríl 2018
zmluva o dielo
1098/2017/5400/023
Doplnená
6 462 107,57 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Júl 2019
Modernizácia žel.trate Krompachy (mimo) - Kysak
Dodatok 3 k Prvej Čiastkovej ZoD 25/06/0609/1
5 097 555,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
9. Júl 2024
Zmluva o dielo
13021/2024/5400/063
5 033 827,38 € TEMPRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
20. November 2013
Kúpna zmluva č. 1100030592/2013/5400/004
1100030592/2013/5400/004
5 000 000,00 € DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17. Marec 2017
zmluva o dielo
1100073071/2017/5400/025
Doplnená
5 202 494,91 € ENVIGEO, a.s. Železnice Slovenskej republiky
23. Máj 2024
ZoD - Rekonštrukcia autobusovej stanice Žilina
2024/ZDRZA/01/001
4 965 016,91 € Združenie pod Dubňom Železnice Slovenskej republiky
24. Január 2017
zmluva o dielo
1100070957/2016/540/025
4 949 156,25 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
27. December 2012
Rámcová dohoda č. 2100000124/2012/5400/004
2100000124/2012/5400/004
4 934 050,00 € InterWay, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
INV/49/2022
Doplnená
5 019 812,99 € TuCon, a. s. Železnice Slovenskej republiky
23. Október 2013
Zmluva o dielo č. 1100033615/2013/5400/032
1100033615/2013/5400/032
4 895 596,24 € EMM, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
24. Apríl 2014
Zmluva o dielo č. 1100034126/2013/5400/036
1100034126/2013/5400/036
4 864 600,00 € TSS GRADE, a. s. Železnice Slovenskej republiky
18. November 2019
ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO
18F110/2
Doplnená
4 828 400,00 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
25. Máj 2017
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
201502AM0303/11
4 775 597,10 € TEMPEST a.s. Železnice Slovenskej republiky
15. Január 2016
ZMLUVA O DIELO
1100057283/2015/5400/048
4 706 125,85 € ACHILES SLOVAKIA s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18. Jún 2015
1.Čiastková Zmluva o dielo 28/10/1004/1
38/10/1004/1 - dodatok 2
4 551 011,00 € REMING CONSULT, a.s. Bratislava Železnice Slovenskej republiky
18. Marec 2022
Koncesná zmluva na zabezpečenie prevádzky tepelného hospodárstva s rozšírenými zárukami
9281/2021/5400/071
Doplnená
4 523 893,20 € KOOR, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10. Máj 2018
zmluva o dielo
2046/2017/5400/054
4 511 300,00 € Združenie „Košice – Kostoľany nad Hornádom, KRŽZ“ Železnice Slovenskej republiky
27. Jún 2024
Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti
13308/2024/5400/333
4 444 906,96 € Združenie TTŽ 2024, Vedúci člen združenia oprávnený vystavovať faktúry v mene združenia: TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky