Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
855 618-189/2018/SM-Št ZO DŇA 01.10.2018
-30 960,00 € Železnice Slovenskej republiky PEMO plus, s.r.o.
26. Máj 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
860182-088/2019/SM-Ne ZO DŇA 30.09.2019
-24 637,20 € Železnice Slovenskej republiky Jovica Pejčić
27. Máj 2015
Dodatok ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku KZ 1100027274/2013/5400/007
-15 402,10 € ELEKTRON-ETTO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
12. Máj 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
864790-120/2019/SM - Mi
-11 300,00 € Železnice Slovenskej republiky REALIT.SK s.r.o.
22. Október 2013
Dodatok č. 04405/2013-PKZP-K40036/11.01 k zmluve o prevode vlastníctva č. PKZP-K40036/11.00
D 04405/2013-PKZP-K40036/11.01
-10 557,17 € Slovenský pozemkový fond Bratislava Železnice Slovenskej republiky
29. Jún 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
859371-129/2019/SM-Vi ZO DŇA 15.10.2019
-6 611,76 € Železnice Slovenskej republiky ELBEK, s.r.o.
11. Február 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
842320-188/2018/SM-Kb v zmysle Dodatku č. 1
-5 555,50 € Železnice Slovenskej republiky DEVELOPMENTRAVEL, s.r.o.
22. Júl 2019
Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení vecného bremena
815 691 002-1-2018-DUZVB
-4 128,00 € Železnice Slovenskej republiky TSN Steel, s.r.o.
17. August 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
879711-019/2020/SM-Au ZO DŇA 22.05.2020
-2 848,92 € Železnice Slovenskej republiky Ján Böjtös, Mária Böjtösová
26. Máj 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
868299-084/2019/SM-Ne ZO DŇA 27.06.2019
-1 992,00 € Železnice Slovenskej republiky STAVEBNINY KUPEC s.r.o.
22. Jún 2021
DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY
10/2020/SM/CMV-Ko - DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY
-1 416,00 € Železnice Slovenskej republiky Júlia Urbanová
22. Október 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
830488-006/2020/SM-Au ZO DŇA 25.02.2020
-1 333,32 € Železnice Slovenskej republiky Bc. Martina Švecová, Miroslav Švec
6. Máj 2015
Dodatok k zmluve o dielo
DODATOK č.1 k ZoD 1100042771/2014/5400/026
-1 273,00 € Mráz J., spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
9. August 2021
DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY
57/2021/SM/CMV - Ko
-1 224,00 € Železnice Slovenskej republiky Peter Mrázik
3. Jún 2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
854417-078/2019/SM-Ko
-1 205,66 € Železnice Slovenskej republiky Klement Kotlár, Alžbeta Kotlárová
18. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
867446009-4-2023-ZVB
-225,00 € Železnice Slovenskej republiky MIPE Invest, s.r.o.
18. Marec 2013
3ČZoD 10103/2012 - dodatok 1
3ČZoD - 10103/2012 - dodatok 1
-88,65 € KUMAT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 091300D00662/06 o dodávke elektriny a súvisiacich službách pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy ŽSR
091300D00662/06
0,00 € Katarína Eriksson Železnice Slovenskej republiky
10. Január 2012
Dodatok č. 8 k NZ 2-12/2005
2-12/2005
Doplnená
9 037,32 € KÁVOMATY, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách č. 091300P60090/05
091300P60090/05
0,00 € Slovenské technické múzeum Železnice Slovenskej republiky