Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 810649269-2-2024-NZP
810649269-2-2024-NZP
1 254,00 € Železnice Slovenskej republiky Pavol Kočiš
13. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 804096128-2-2024-NZNP
8040962128-2-2024-NZNP
3 933,41 € Železnice Slovenskej republiky Zoltán Szabo
13. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 805866371-2-2024-NZP
805866371-2-2024-NZP
757,80 € Železnice Slovenskej republiky Dana Belašičová
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemku
828220010-4-2024-NZKN
51,00 € Železnice Slovenskej republiky FTAT s. r. o.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866381-2-2024-NZKN
805866381-2-2024-NZKN
54,00 € Železnice Slovenskej republiky magnetickefoto, s.r.o.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866379-2-2024-NZKN
805866379-2-2024-NZKN
50,00 € Železnice Slovenskej republiky László Kovács
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
12276/2023/5400/073
16 800,00 € W-Technika Group s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866387-2-2024-NZKN
805866387-2-2024-NZKN
133,00 € Železnice Slovenskej republiky Gaslo Trans s.r.o.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866388-2-2024-NZKN
805866388-2-2024-NZKN
60,00 € Železnice Slovenskej republiky Coffee Brothers Company s.r.o.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme pozemkov č. 805866380-2-2024-NZKN
805866380-2-2024-NZKN
50,00 € Železnice Slovenskej republiky : Zdeněk Krupka
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60937/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Banská St a nica Contemporary
13. Jún 2024
Dodatok k zmluve o dodávke vody z vodovodnej siete
0182/VS/OSMTT/2020
0,00 € Železnice Slovenskej republiky KÁVOMATY, s.r.o.
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60938/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Banská St a nica Contemporary
13. Jún 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS0000850135D
97,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60939/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Banská St a nica Contemporary
13. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 804096119-2-2024-NZsPS
804096119-2-2024-NZsPS
888,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60933/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Banská St a nica Contemporary
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60934/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Banská St a nica Contemporary
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60935/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Banská St a nica Contemporary
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P60936/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Banská St a nica Contemporary