Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
411-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Mária Škulecová Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
524-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Peter Frančák, Ing. a Xénia Frančáková, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
526-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Marian Hamráček a Mária Hamráčková Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
530-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Daniela Huťan, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
545-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Jana Orawetzová Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
535-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Jozef Kovaľský Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
552-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Albert Sliva, Ing. a Alena Slivová Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu č. 810649267-2-2024-DUD
810649267-2-2024-DUD
317,44 € Železnice Slovenskej republiky Zdenka Nosálová
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PD00063/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MUDr. Tomáš Málek
5. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 827118077-1-2019–DUNZ
827118077-1-2019–DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mária Banduričová, r. Haladejová
5. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01902/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MUDr. Tomáš Málek
5. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 808750179-1-2008–DUNZ
808750179-1-2008–DUNZ
0,00 € Ing. Vladimír Pinkoš Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
804380-046/2024/SM-Kb
153 338,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Ján Laca
5. Jún 2024
Rámcová kúpna zmluva
12899/2024/5400/006
108 000,00 € SFG Holding, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Rámcová kúpna zmluva
12945/2024/5400/011
200 400,00 € HASIL - HD, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
12925/2024/5400/032
336 000,00 € Združenie Výkony strojov 2024, Vedúci člen skupiny TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 827 312 003-1-2024 -NZP
827 312 003-1-2024 -NZP
123,20 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Miroslav Miškolczy, r. Miškolczy a Daniela Jatiová, r. Miškolczyová
5. Jún 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
804274016-2-2024 BVB/283/2024/BVS 28 88 0015 24 00/0099
17 080,00 € Železnice Slovenskej republiky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202401-NP-0188
292,50 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202404-ZoP-0133
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky