Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže
12869/2024/5400/032
6 000 000,00 € Zhotoviteľ č. 1: ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
12866/2024/5400/067
44 978,40 € STARÉ ŽELEZO, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705252-3-2024-NZKN
873705252-3-2024-NZKN
328,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Kováč
14. Jún 2024
D o d a t o k č. 1 k Zmluve č. 823571004-1-2022- ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
D o d a t o k č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
14. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705253-3-2024-NZKN
873705253-3-2024-NZKN
120,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Kováč
14. Jún 2024
Kúpna zmluva
12833/2024/5400/015
11 494,80 € Elektroline, a.s. Železnice Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
12806/2024/5400/023
22 440,00 € MOSTAS s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
517-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Ondrej Bajtoš a Janka Bajtošová Železnice Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č.1 ku KZ č. 3165-2017-KZ/2023
1 542,16 € Albína Kučerová Železnice Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 849 502 007-1-2024-DUNZ
849 502 007-1-2024-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky JUST HOME s.r.o.
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu 313010511-6-2024-ZNB
313010511-6-2024-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marcela Známová
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu 313010512-6-2024-ZNB
313010512-6-2024-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Marcela Známová
14. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 618710448-1/1998-DUZNB
618710448-1/1998-DUZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Juraj Skopecz
14. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 805866804-8-2014-DUNZ
805866804-8-2014-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ERAJJ s. r. o.
14. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu 203600147-1-2024-ZNB
203600147-1-2024-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Milan Skoupil
14. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
376-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Erika Navrátilová Železnice Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
570-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Železnice Slovenskej republiky
14. Jún 2024
Dohoda o ukončení Dohody č. 2761TR3005/13
2761TR3005/13
0,00 € Železnice Slovenskej republiky iCargo, s.r.o.
14. Jún 2024
Dohoda o ukončení Dohody č. 3745T0001/09
3745T0001/09
0,00 € Železnice Slovenskej republiky SAD, HUMENNÉ, a.s.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 810649269-2-2024-NZP
810649269-2-2024-NZP
1 254,00 € Železnice Slovenskej republiky Pavol Kočiš