Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12840/2024/5400/075
6 900,00 € smartCAD s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60013/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Tobiáš Ondruš
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí vybraných výkonov na dohľad na zariadenia vlečky č. 11/2024-TA
11/2024-TA
326,16 € Železnice Slovenskej republiky Privéefina s.r.o.
7. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P8105/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 874604070-4-2022-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Magda Remeková
7. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 830208-035/2012/O320
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 830208-035/2012/O320
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Kvetoslavov
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí vybraných výkonov na dohľad na zariadenia vlečky č. 1/2024/VV-ZA
1/2024/VV-ZA
682,28 € Železnice Slovenskej republiky Danucem Slovensko a.s.
7. Jún 2024
Zmluva o dielo
12926/2024/5400/023
154 275,48 € TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12930/2024/5400/063
12 360,00 € Rastislav Tomala TATRY – ALAMOT Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12931/2024/5400/063
12 024,00 € Rastislav Tomala TATRY – ALAMOT Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12932/2024/5400/063
3 696,00 € Rastislav Tomala TATRY – ALAMOT Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12933/2024/5400/063
2 857,20 € Rastislav Tomala TATRY – ALAMOT Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12996/2024/5400/075
9 072,00 € smartCAD s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
12410/2023/5400/077
26 280,00 € Auto BÓŽIK, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Kúpna zmluva
12791/2024/5400/011
2 640,00 € GHV Trading, spol. s r. o. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Kúpna zmluva
12793/2024/5400/009
4 494,00 € DEXION, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Rámcová dohoda
12680/2023/5400/076
323 400,00 € VSK MINERAL s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Rámcová dohoda
11873/2023/5400/076
517 836,00 € ČESATO, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Objednávka č. 1237897/SL
1237897/SL
50 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
6. Jún 2024
Zmluva č. 7/2024/ÚIVP
7/2024/ÚIVP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Lived, s.r.o.