Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202404-ZoP-0133
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202402-TZ-0338
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
853305002-4-00-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Juraj Šobich
5. Jún 2024
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže
12873/2024/5400/067
5 940 000,00 € Združenie TŽ Spodok 2024, Vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Rámcová dohoda s opätovným otvorením súťaže
13025/2024/5400/067
6 000 000,00 € Zhotoviteľ č. 1:TSS GRADE, a.s.; Železnice Slovenskej republiky
4. Jún 2024
Dohoda č. 814296016-3-2024-DUNZ o ukončení nájomnej zmluvy
814296016-3-2024-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky DRUMAS PLUS, s.r.o.
4. Jún 2024
KÚPNA ZMLUVA
864790-050/2024/SM-Au
140 397,60 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Štefan Kasala a spol. (viď. zmluva)
4. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 806528096-3/2011
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 806528096-3/2011
1 207,69 € Železnice Slovenskej republiky ASEKo, s.r.o.
4. Jún 2024
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
O220-131/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Železnice Slovenskej republiky
4. Jún 2024
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Stredná odborná škola dopravná
4. Jún 2024
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 873705251-3-2024-NZKN
873705251-3-2024-NZKN
122,00 € Železnice Slovenskej republiky Súkromná základná umelecká škola Milana Lasicu
4. Jún 2024
Kúpna zmluva
805 866-034/2024/SM-Ko
3 240,00 € Železnice Slovenskej republiky Ivana Berecová
4. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P8108/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
4. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 810649267-2-2024-NZP
810649267-2-2024-NZP
531,50 € Železnice Slovenskej republiky Zdenka Nosálová
4. Jún 2024
Kúpna zmluva
805 866-035/2024/SM-Ko
3 240,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Miroslav Masár a Mgr. Iveta Masárová
4. Jún 2024
Zmluva č. 7/2024-ZA o styku s vlečkou
7/2024-ZA
709,84 € Železnice Slovenskej republiky RONA, a.s.
4. Jún 2024
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
202311-TZ-0350
47,34 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Železnice Slovenskej republiky
4. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
874604554-4-2013-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
4. Jún 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
839914126-6-2010-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Jana Gregušová STREDISKO VYKLÁDKY
4. Jún 2024
Zmluva č. 17/2024-KE o styku s vlečkou
17/2024-KE
145,24 € Železnice Slovenskej republiky Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.; skrátený názov: ZVOS, a.s.