Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PP60100/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Trampské združenie Severka
11. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 804096130-2-2024-NZNP
804096130-2-2024-NZNP
2 128,98 € Železnice Slovenskej republiky Leo Express Slovensko s.r.o.
10. Jún 2024
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
859338-052/2024/SM-Bu
54 001,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Roman Kováč a RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
10. Jún 2024
Kúpna zmluva
853771024-2-2024 - KZV
14 769,00 € Juraj Rochfaluši Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 837628017-2-2022-NZsPS
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 837628017-2-2022-NZsPS
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Miloslavov
10. Jún 2024
nájomná zmluva
864790084-2-2024-NZNP
6 390,00 € Železnice Slovenskej republiky Arena Cafe Plus, s.r.o.
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
5/SL/2024/SM OSM ZA
15 110,00 € RICoS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
406-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Marta Staňová Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09110PP60011/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Spoko Music, s.r.o.
10. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
409-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Elena Šefčíková Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60011/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Spoko Music, s.r.o.
10. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
413-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Cyril Tekáč Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 4/2024/ORTT
4/2024/ORTT
23 854,50 € AP SIGNALING, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
419-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Rudolf Uhliar, Ing. Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
423-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Martin Varga, Ing. a Anna Vargová Železnice Slovenskej republiky
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
12840/2024/5400/075
6 900,00 € smartCAD s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
7. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091100P60013/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Tobiáš Ondruš
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí vybraných výkonov na dohľad na zariadenia vlečky č. 11/2024-TA
11/2024-TA
326,16 € Železnice Slovenskej republiky Privéefina s.r.o.
7. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200P8105/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
7. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 874604070-4-2022-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Magda Remeková