Centrálny register zmlúv

Železnice Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 854 212 031-1-2024-NZP
854212031-1-2024-NZP
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Iveta Ďuďáková
6. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 854 212 032-1-2024-NZP
Nájomná zmluva č. 854 212 032-1-2024-NZP
50,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Mária Guľašová
6. Jún 2024
Objednávka č. 1237876/SL k Zmluve č. 23201/2017
1237876/SL
1 914,00 € Železnice Slovenskej republiky Železnicná spolocnost Cargo Slovakia, a.s.
6. Jún 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície
0,00 € Valaliky Industrial Park, s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
217-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Eva Pastuchová, Ing. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
504-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Daniela Huťan, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
509-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Jana Orawetzová Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
347-A2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € SOLITÉRA, s.r.o., Spišská Nová Ves Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
403-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Igor Sopčák Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
404-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Michaela Sopčáková Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
411-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Mária Škulecová Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
524-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Peter Frančák, Ing. a Xénia Frančáková, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
526-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Marian Hamráček a Mária Hamráčková Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
530-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Daniela Huťan, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
545-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Jana Orawetzová Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
535-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Jozef Kovaľský Železnice Slovenskej republiky
6. Jún 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
552-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Albert Sliva, Ing. a Alena Slivová Železnice Slovenskej republiky
5. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu č. 810649267-2-2024-DUD
810649267-2-2024-DUD
317,44 € Železnice Slovenskej republiky Zdenka Nosálová
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
09130PD00063/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MUDr. Tomáš Málek
5. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 827118077-1-2019–DUNZ
827118077-1-2019–DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mária Banduričová, r. Haladejová