Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
54/2015
2 160,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Júl 2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
50/2016
2 160,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Zmluva o vytvorení a použití diela
110/2022
2 160,00 € DevKid, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Júl 2018
Žiadosť o zmenu v Zmluve o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov
53/2018
2 124,00 € UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
117/2017
2 040,00 € Viva Musica! agency s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. November 2018
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
105/2018
2 040,00 € Občianske združenie Slavonic Dance Theater Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Júl 2016
Poistná zmluva č.0801288959 - dodatok č. 2
54/2016
2 037,17 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Jún 2019
Zmluva o účinkovaní
77/2019
2 000,00 € Katedrálny zbor sv. Martina Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
5. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
100/2022
1 950,00 € Dorota Sadovská Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2018
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
152/2018
1 887,76 € Lindström, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Marec 2024
Zmluva o nájme zbierkových predmetov
38/2024
1 875,00 € Východoslovenská galéria Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. November 2018
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
94/2018
1 800,00 € Mgr. Dušan Šimo Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2018
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
116/2018
1 800,00 € Šimon Svitok Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. August 2021
Hromadná poistná zmluva, Poistenie počas zahraničných pracovných ciest
77/2021
1 785,00 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
26. September 2018
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
83/2018
1 765,00 € Mgr. art. Ondrej Jób Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. December 2023
Zmluva o užívaní právneho informačného systému
98/2023
1 764,00 € Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. November 2018
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
114/2018
1 700,00 € Patrik Vyskočil Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Máj 2021
Poistná zmluva
41/2021
1 687,98 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
27/2023
1 684,80 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
196/2019
1 679,18 € Lindström, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky