Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2019
Poistná zmluva
166/2019
1 642,68 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. November 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
66/2015
1 620,00 € Orange Slovensko a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. November 2016
Poistná zmluva- poistenie zodpovednosti za škodu
82/2016
1 504,74 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. December 2012
Zmluva o poskytovaní služieb k softvérovému systému
96/2012
1 500,00 € Ing. Miroslav Kolesár - ASKOM Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. December 2013
Zmluva o poskytovaní služieb k softvérovému systému KP_PaM
66/2013
1 500,00 € ASKOM Limbach s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
89/2017
1 500,00 € Občianske združenie Slavonic Dance Theater Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
88/2017
1 500,00 € Folklórny súbor Šumiačan Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2018
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
153/2018
1 500,00 € Občianske združenie Slavonic Dance Theater Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
12. December 2019
Zmluva o umeleckom výkone
186/2019
1 500,00 € Muzika s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Jún 2021
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
51/2021
1 500,00 € Jakub Ursiny Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. Jún 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
46/2022
1 500,00 € Mgr. Art. Nataša Štefunková Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. December 2022
Hromadná licenčná zmluva
114/2022
1 488,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. December 2022
Zmluva o vytvorení diela na objednávku
106/2022
1 420,00 € Mgr. art. Andrea Ďurianová, ArtD. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Marec 2015
Žiadosť o zmenu v Zmluve o poskytovaní verejných služieb
19/2015
1 360,80 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Október 2017
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
84/2017
1 296,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Máj 2020
Servisná zmluva
48/2020
1 281,60 € ALISON Slovakia, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. Jún 2012
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
38/2012
1 200,00 € Domček pre voľný čas - občianske združenie Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
13. Jún 2013
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
25/2013
1 200,00 € Domček pre voľný čas - občianske združenie Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní servisu kopírovacích zariadení
48/2015
Zrušená
1 200,00 € FULL SERVIS spol. s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. November 2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu a licenčná zmluva
93/2017
1 200,00 € MIRAX Production s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky