Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
21/2021
Doplnená
38 275,20 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
19. Jún 2012
Zmluva o diele
45/2012
Doplnená
40 146,00 € DREVOPROGRES PLUS s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
14. Október 2019
Zmluva o dielo
144/2019
38 244,24 € MODUL 75 s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
28. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
103/2023
38 177,74 € Východoslovenská energetika a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. Jún 2022
Zmluva o dielo o poskytnutí aktualizácií nových verzií programov, licencií nových programov a maintenance podpory aplikačného systému ARIS a systémovej, servisnej a prevádzkovej podpory
50/2022
37 872,00 € eDevelopment, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. December 2019
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01
192/2019
37 542,97 € Východoslovenská energetika, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. Júl 2021
Kúpna zmluva
67/2021
37 248,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2022
Rámcová dohoda na zabezpečenie hygienického materiálu
112/2022
37 200,00 € Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Apríl 2013
Rámcová dohoda o dodávke náplní do kancelárskych strojov
10/2013
36 598,80 € JURIGA spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
22. Október 2013
Dodatok č. 2 k zmluve o diele č. 37/2011
43/2013
36 456,32 € AB stav, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
4. September 2012
Zmluva o poskytnutí služby
58/2012
36 000,00 € Commercial Representation Agency, spol.s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2022
Servisná zmluva o poskytovaní služieb pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
111/2022
36 000,00 € KlimaHome s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. November 2022
Kúpna zmluva
91/2022
33 537,36 € NTT Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
31. Júl 2018
Zmluva o dielo o poskytnutí aktualizácií nových verzií programov, licencií nových programov a maintenance podpory aplikačného systému ARIS a systémovej, srevisnej a prevádzkovej podpory
74/2018
33 264,00 € eDevelopment, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. Jún 2020
Zmluva o dielo, o poskytnutí aktualizácií nových verzií programov, licencií nových programov a maintenance podpory aplikačného systému ARIS a systémovej, servisnej a prevádzkovej podpory
55/2020
33 264,00 € eDevelopment, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb
125/2018
32 724,00 € EURO VKM, s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. December 2022
Zmluva o výpožičke
107/2022
31 481,14 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
16. Máj 2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
58/2019
30 000,00 € SWAN, a.s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Máj 2022
Rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
44/2022
30 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. December 2023
Zmluva o výpožičke č. SF 302/2023
105/2023
29 970,40 € Slovenská filharmónia Kancelária prezidenta Slovenskej republiky