Centrálny register zmlúv

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2019
Zmluva o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
190/2019
14 256,00 € Slovakia Online s. r. o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20. December 2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
197/2019
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
8. December 2020
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
110/2020
Doplnená
14 256,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advotkát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
7. December 2021
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR
106/2021
14 256,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
21. December 2021
Zmluva o nájme motorového vozidla
123/2021
Doplnená
19 964,16 € UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
15. November 2014
Zmluva o poskytnutí služieb spojených s krátkodobým nájmom nebytových priestorov
67/2014
13 608,00 € Slovenské národné divadlo Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
6. Marec 2020
ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE SERVISNÝCH ČINNOSTÍ
24/2020
13 560,00 € UNITEC HOLDING, spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
9. Január 2024
Zmluva o zabezpečovaní kurzov anglického jazyka
7/2024
13 508,35 € Henry Silva –CBI /CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE/ Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
3. Marec 2014
Dohoda o postúpení práv a povinností
18/2014
13 120,80 € STORIN plus s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
17. December 2013
Zmluva o aktualizácii a tvorbe www stránky
62/2013
12 902,40 € ELET, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení servisnej činnosti na elektrickom zdrojovom agregáte
34/2023
12 900,00 € TTS Martin, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
23. November 2022
Poistná zmluva
94/2022
Doplnená
6 031,64 € Union poisťovňa, a. s. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
18. December 2019
Dodatok č . 2 k Zmluve o dielo č. 68/2019
193/2019
12 065,65 € BELLATRIX, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
25. Máj 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5519002047 Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
37/2023
12 009,54 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
29. Január 2013
Rámcová dohoda
2/2013
12 000,00 € FOTOFINISH s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. November 2018
Servisná zmluva o poskytovaní servisu tlačiarenských a kopírovacích zariadení
130/2018
12 000,00 € FULL SERVIS spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Apríl 2022
Servisná zmluva o zabezpečovaní správy systémov ASSET a LATIS
25/2022
12 000,00 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
30. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre webstránku
85/2023
12 000,00 € TRIONYX technologies, s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
11. Apríl 2024
Servisná zmluva o zabezpečovaní správy systémov ASSET a LATIS
43/2024
12 000,00 € FIDES Slovakia s.r.o. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
27. Február 2013
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
6/2013
11 880,00 € JUDr. Ľubomír Schweighofer, advokát Kancelária prezidenta Slovenskej republiky