Centrálny register zmlúv

Slovenská akadémia vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2015
Zmluva o spolupráci
20151222_spolupraca
Doplnená
0,00 € Miaistentvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská akadémia vied
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_sajtlava
0,00 € Peter Šajtlava Slovenská akadémia vied
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_grueber
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Gerhard Grucber
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_kiss
0,00 € Slovenská akadémia vied Otto Kiss
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_danevova
0,00 € Slovenská akadémia vied Štefania Danevová
30. December 2015
Zmluva o nájme pozemku
20151201_kabzan
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. Juraj Kabzan
15. Január 2016
RÁMCOV A DOHODA
20160111_Centroservis
0,00 € Peter Fogaš -CENTROSERVIS Slovenská akadémia vied
15. Január 2016
Zmluva o dodávke elektriny
716/16
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská akadémia vied
15. Január 2016
Odstúpenie od zmluvy
20151126_PCSEMA
0,00 € PC SEMA, s.r.o. Slovenská akadémia vied
20. Január 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
MF/6618/2016-821
0,00 € MUDr. Juraj Koleň Slovenská akadémia vied
21. Január 2016
Dohoda o urovnaní č. 1/2016
1/2016
0,00 € MUDr. Juraj Koleň Slovenská akadémia vied
27. Január 2016
Dohoda o uhradení cestovných náhrad
02/2016
0,00 € Ing. Žaneta Petrášová Slovenská akadémia vied
2. Február 2016
Zmluva o dlhodobom nájme c>balov číslo 28/01/2016/MM
28/01/2016/MM
0,00 € SIAD Slovakla spol. s r.o Slovenská akadémia vied
9. Február 2016
O UŽÍVANÍ NEVEREJNÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ
20160208_Pichova
0,00 € Slovenská akadémia vied Marta Pichavá , s.r.o.
9. Február 2016
ZMLUVA O DIELO
20160209_Storin
0,00 € STORIN plus s . r.o. Slovenská akadémia vied
15. Február 2016
Dodatok č. 1/2015
Zmluva č. 11
0,00 € Ústav dejín umenia SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav experimentálnej psychológie SAV, SAV Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied Slovenskej akadémie vied
30. Marec 2016
Dohoda o sposobe užívania a rozdelení podielu na prevádzkových nákladoch budovy Pavilónu lekárskych vied
20150324-uzivanie PLV
0,00 € Slovenská akadémia vied Ustavy SAV
20. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta
1
0,00 € Matematický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
20. Apríl 2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov a parkovacieho miesta
2
0,00 € Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
27. Apríl 2016
Z M L U V A o poskytovaní bezpečnostnej služby
R-2971
0,00 € RAVI s.r.o. Slovenská akadémia vied